nikt73, teksty z listopada 2014 roku

2 teksty z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest nikt73.

Gdy­bym miał możli­wośćć slaj­do­wania w cza­sie by nap­ra­wić naj­większy błąd me­go życia. Nie zro­biłbym te­go bo nie poz­nałbym Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2014, 23:29

Anioły są blis­ko. Cze­kają uśpione, nies­po­koj­ne, praw­dzi­we. Drżą od­rzu­cone, nie­chciane w ocze­kiwa­niu, wydzierają swo­je ser­ca, od­dają z nadzieją. Proszą o oca­lenie by nie um­rzeć sa­mot­nie, pielęgnują wspom­nienia jak ha­ki. Przeszłości piętno łamie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 listopada 2014, 22:27

nikt73

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nikt73

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

3 stycznia 2019, 15:14Isabelle sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

15 maja 2018, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

28 kwietnia 2018, 10:28yestem sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

28 kwietnia 2018, 09:45kati75 sko­men­to­wał tek­st Będę tak długo aż [...]

26 kwietnia 2018, 21:27nikt73 do­dał no­wy tek­st Będę tak długo aż [...]

28 lutego 2018, 22:36nikt73 sko­men­to­wał tek­st Chce zaw­sze pa­miętać jak [...]

24 września 2017, 13:49Isabelle sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

11 września 2017, 17:07nikt73 sko­men­to­wał tek­st Wolność, to był naj­lep­szy [...]

14 kwietnia 2017, 23:15nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]

14 kwietnia 2017, 23:13nikt73 sko­men­to­wał tek­st Nawet będąc ślep­cem pot­ra­fiłbym [...]